Ecodor United Kingdom

Hogedruk ontgeuringssysteem
Hoge druk ontgeuringssysteemIndien nabij de te behandelen luchtstroom geen perslucht voorhanden is kan gekozen worden voor een hoge- of midpressure vernevelinstallatie.

De installatie bestaat uit een hoge (mid-) drukpomp en een leidingstreng met verstuivers.


De installatie kan naar behoefte voorzien worden van automatische aansturingen zoals windrichting, tijdcylci, enz. of simpelweg handbediend aan/uit geschakeld worden.

Klik hier om te vergroten   Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten