Ecodor United Kingdom

Verstuivers nabij dakluiken van composteerinrichting

Verstuivers in de nok van de hal gemonteerd onder de dakluiken in een composteerloods. Om te ontgeuren wordt een productmengsel water: Ecodor EC250 verneveld.