Ecodor United Kingdom

Geurbestrijding nabij afval - tuinbouwfolie

Klik hier om te vergrotenBij een opslagdepot voor plastics en folie afkomstig uit de tuin- en landbouw kleven aan deze plastics en folies organische stoffen (reststoffen), die door micro-organismen afgebroken worden.
Als gevolg van broei worden afbraakproducten met een typerende geur gevormd, die naar de luchtfase diffunderen. De emissie van deze geurcomponenten resulteert in een geurhinder-situatie/stankoverlast in de nabije omgeving van het opslagdepot.
Een Ecodor ontgeuringsinstallatie werd geplaatst ter bestrijding van de geuroverlast.

Klik hier om te vergroten


Type instalatie: Mistventilatoren
Aantal: 7 mistventilatoren
Datum oplevering: Mei 2000
Productverbruik: EC250

 Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten