Ecodor United Kingdom

Geuroverlast voorkomen nabij tunnelcompostering

Ontgeuring bij eierverwerkingBij een eier verwerkingsbedrijf worden de eierschalen in twee stuks composteringtunnels gecomposteerd. Elke composteertunnel heeft een luchtdebiet van 10.000 m3/uur. De afgas wordt middels afzuigventilatoren door een gaswasser geleid, welke de ammoniak voor het grootste deel eruit wast. Vervolgens wordt de afgas naar een biobed geleid welke de geur van de afgas behandeld. 3 stuks verstuivers welke een productmengsel water EC250 vernevelen, zijn gemonteerd in een ruimte vóór de biofilter. 8 stuks verstuivers zijn juist boven het biofilter in de biobakruimte gemonteerd. Hierdoor worden eventuele restgeuren welke nog vrijkomen uit de gaswasser en/of biofilter geneutraliseerd.

Type instalatie : 1x lowbudget Persluchtsysteem
Aantal: 3 + 8 verstuivers
Datum oplevering: November 2006
Productverbruik: EC250

Ontgeuring bij eierverwerking Ontgeuring bij eierverwerking Ontgeuring bij eierverwerking