Ecodor United Kingdom

Geurbestrijding bij restaurant
klik hier om te vergrotenDe bakdampen welke vrijkomen gedurende het braden van kippen op een houtskoolvuur bij een ‘kippen’restaurant, worden met een afzuigkap via het dak van het restaurant naar de omgeving geëmitteerd. Daar het restaurant is gelegen in het centrum van de stad omringd door flats/woningen, waren er veel klachten van omwonenden over geuroverlast.
Ecodor installeerde hier een lowbudget ontgeuringsinstallatie voorzien van 4 stuks persluchtverstuivers welke de uittredende lucht met ontgeuringsproduct EC250 neutraliseert.

Klik hier om te vergroten
Type instalatie : Persluchtsysteem
Aantal: 4 verstuivers
Datum oplevering: September 2004
Productverbruik: EC250

 Klik hier om te vergrotenKlik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten