Ecodor United Kingdom

Geurbehandeling bij slachterij - varkens

klik hier om te vergrotenAfval dat vrijkomt tijdens het slachten van varkens wordt in ovens verhit. In de vetsmelterij waarin deze ovens staan wordt op diverse plaatsen de lucht behandeld alvorens deze in de biofilter wordt nabehandeld.
Tevens wordt de geur behandeld afkomstig van de opslag van slachtafval.

Type instalatie: Persluchtsysteem
Aantal: 10 verstuivers
Datum oplevering: Januari 1996
Productverbruik: EC250