Ecodor United Kingdom

Stank van afvalwaterzuiveringsslib neutraliseren

Klik hier om te vergrotenSlib, afkomstig van waterzuivering (overheid) wordt in containers opgeslagen.
Daar gedurende het vullen van de slibcontainers deze niet afgesloten kunnen worden, en vanwege het feit dat deze buiten staan opgesteld, treden soms hoge belastingen aan geurstoffen op. Om deze geuren te neutraliseren, wordt middels 6 stuks persluchtverstuivers, welke boven elke container zijn gemonteerd de stank behandeld.
De verstuivers vernevelen een Ecodor EC250 : water oplossing in een mengverhouding van 1:250.

Klik hier om te vergroten


Type instalatie: Persluchtsysteem
Aantal:  4 x 6 verstuivers
Datum oplevering: Augustus 2003
Productverbruik: EC250

Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten 
bekijk filmbekijk video fragment