Ecodor United Kingdom

Glossary

Term begins with:

Aanvaardbaar hinderniveau

Onderdeel van het acceptabel hinderniveau (milieuhygiënische indicatie), waarbij nog geen rekening is gehouden met technische, financiële, sociaal-economische en plonologische aspecten.

Absorptie

Opname van een gas of vloeistof door een vaste stof of vloeistof. De geabsorbeerde stof verdwijnt in de massa van het materiaal.

Acceptabel hinderniveau

Het acceptabel hinderniveau bestaat enerzijds uit een milieuhygiënische indicatie, kwalificatie en/of kwantificering van de mate van hinder. Anderzijds bestaat deze uit een overweging of beoordeling wat acceptabel is op basis van deze mate van hinder, de lokale situatie waarin onder meer plonologische en sociaal-economische aspecten een rol spelen, en bedrijfseconomische aspecten.

Actief zuurstofinjectie

Door middel van de injectie van zeer reactieve zuurstof radicalen (zg. 'actieve zuurstof') worden geurcomponenten (partieel) geoxideerd (zg. 'koude oxidatie). De opwekking van de zuurstofradicalen geschiedt met behulp van elektrische energie op basis van gasontladingsionisatie over een katalysator (zg. non-thermal plasma). De actieve zuurstofradicalen worden via een gasstroom ter grootte van ca. 10 % van de hoofdgasstroom in de het hoofdluchtleiding gebracht; feitelijk vindt er dus een verdunning plaats waarbij het debiet 110% bedraagt van het oorspronkelijke debiet.

Actieve kool

"actief_kool"Houtskool of steenkool die door oververhitte stoom (circa 1000° C) inwendig zodanig wordt ingebrand of "geactiveerd" dat een enorm adsorberend oppervlak ontstaat (800 tot 1000 m2 per gram). Actieve kool bestaat in poeder en in korrels. Actieve koolfilters zijn "biologisch actief" omdat ze alle chloor afbreken waardoor een stabiele bacteriële kolonie op de filter kan aangroeien die verbindingen zoals chlooramines en organische stoffen afbreekt.

Total terms  48  visibles into  10  pages