Ecodor United KingdomEcodor geurbestrijding - Algemene informatie
thumb_air-pollution.jpgDe markt biedt een scala van producten om de uitstoot van stank tegen te gaan.
Deze apparaten brengen echter hoge investeringskosten met zich mee, omdat ze berekend zijn op een maximale stank-emissie. Echter de gemiddelde stank-emissie ligt meestal veel lager.

Ecodor biedt flexibele biologische systemen aan, waarmee ingespeeld kan worden op de schommelingen in de stank-emissie. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee.


De systemen zijn naar behoefte instelbaar, kennen lage investeringskosten in aanschaf van apparatuur en pieken in stankemissie kunnen ondervangen worden.

Ons ontgeuringssysteem maakt deel uit van de MIA en VAMIL-lijst (nummer B 4051 geurbestrijdings-systeem), hetgeen betekent dat het systeem versneld afgeschreven kan worden.

Ecodor producten zijn bereid door fermentatie van plantenextracten. In deze vloeistoffen zijn o.a. enzymen aanwezig. Enzymen hebben een katalyserende werking op organische materialen, dus ook op geurmoleculen. Het afbraakproces van deze moleculen verloopt bij normale omstandigheden traag.
Ecodor producten versnellen het afbraakproces aanzienlijk, waardoor de geur binnen enkele seconden wordt geneutraliseerd. Van dit principe wordt al gebruik gemaakt bij verschillende biologische geurbestrijdings-methoden, zoals biobedden en BioTrickling-filters, waar constant enzymen worden aangemaakt.
Het bijzondere van geurverwijdering met Ecodor is dat de stankbron beneveld wordt op het moment dat dit nodig is. Daardoor kan Ecodor een effectieve aanvulling vormen op bestaande en kostbare luchtreinigings-systemen die in bepaalde gevallen niet voldoen.

Er bestaan talloze soorten enzymen, die elk voor zich slechts effectief zijn bij de afbraak van een beperkt aantal geurmoleculen. Ecodor heeft de beschikking over verschillende uitgebreide cocktails van enzymen die vele verschillende reacties kunnen versnellen.

Ecodor producten zijn hierdoor zeer breed toepasbaar en bieden daarmee een doeltreffende oplossing voor veel verschillende stankproblemen.

Verdund in water word het Ecodor product verneveld over de geurbron of in het leidingwerk van het afgaskanaal, waardoor veel verschillende organische geurmoleculen door de dampdruppeltjes worden geadsorbeerd.

Uitgebreide testen hebben aangetoond dat Ecodor producten absoluut veilig zijn voor mens en dier.
Ecodor producten irriteren niet, zijn niet giftig, niet vlambaar en zijn biologisch afbreekbaar.

Ecodor producten bevatten geen levende micro-organismen en zijn dus bacterievrij. Bij toepassing hoeven geen speciale behandelingsvoorschriften in acht te worden genomen.
De Ecodor concentraten zijn in principe onbeperkt houdbaar. Pas wanneer het concentraat met water wordt verdund, kan het worden toegepast.

Ecodor producten worden toegepast via verschillende installaties, afhankelijk van waar het product verneveld dient te worden.
Zo kan bijvoorbeeld bij verneveling worden gekozen voor plaatsing van verstuivers die binnen een gebouw de vloeistof vernevelen. De gevormde mist zal dan lang blijven bestaan.

Voor gebruik buiten kunnen mistventilatoren worden ingeschakeld die de vloeistof vernevelen en wegblazen over een grote afstand. Elke installatie kan volledig worden geautomatiseerd en gestuurd worden door relatieve vochtigheid, temperatuur van het te reigingen gas of door windrichting.
Verder kunnen aan/uit cycli of bedrijfstijden cycli worden ingesteld. Automatische besturing door een bestaand proces-automatiseringssysteem is ook mogelijk.

De effectiviteit van Ecodor producten zijn niet exact aan te geven, omdat het rendement afhankelijk is van talloze geurcomponenten en diverse varianten.

Bepalend voor een hoge effectieviteit is in elk geval wel, dat de vernevelde druppeltjes langdurig blijven zweven en met elkaar een groot contactoppervlak vormen. Hierdoor treedt binnen de druppels adsorptie op van de geurmoleculen, waardoor in enkele seconden de geur wordt geneutraliseerd. Een reukvrije omgeving is het resultaat.
Ecodor maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur die corrosievrij is, een hoog bedieningsgemak kent en lage onderhoudskosten vereist.

Ecodor producten kunnen met succes o.a. ingezet worden in:


Lees meer... [Ecodor geurbestrijding - Algemene informatie]
 
Geurbestrijding - Inleiding
In onze omgeving zijn altijd geuren aanwezig. Bij te hoge concentraties ervaren wij dit als stank. Er is een tijd geweest waarin geur en stank onvermijdelijk werd gevonden en min of meer als vanzelfsprekend werd geaccepteerd.

Die periode ligt definitief achter ons.
Milieubesef en sociale verantwoordelijkheid hebben ons letterlijk met de neus op de problematiek van geur- en stankoverlast gedrukt.
Los van de discussies wat het verschil is tussen geur en stank, heeft de overheid inmiddels maatregelen genomen die schone, reukloze lucht moeten garanderen.

Vele ondernemingen staan dan ook voor de keuze om voorzieningen te treffen die niet alleen effectief maar ook betaalbaar zijn.
Lees meer... [Geurbestrijding - Inleiding]
 
Werking Ecodor producten
Ecodor producten zijn bereid door fermentatie van plantenextracten. In deze vloeistoffen zijn o.a. enzymen aanwezig.
Enzymen hebben een katalyserende werking op organische materialen, dus ook op geurmoleculen.


enzym___lock_en_key2.jpgHet afbraakproces van deze moleculen verloopt bij normale omstandigheden traag. 
Ecodor producten versnellen het afbraakproces aanzienlijk, waardoor de geur binnen enkele seconden wordt geneutraliseerd.
Van dit principe wordt al gebruik gemaakt bij verschillende biologische geurbestrijdings-methoden, zoals biobedden en BioTrickling-filters, waar constant enzymen worden aangemaakt.
Het bijzondere van geurverwijdering met Ecodor is dat de stankbron beneveld wordt op het moment dat dit nodig is.
Daardoor kan Ecodor een effectieve aanvulling vormen op bestaande en kostbare luchtreinigings-systemen die in bepaalde gevallen niet voldoen.
Lees meer... [Werking Ecodor producten]
 
Absoluut veilig
Uitgebreide testen hebben aangetoond dat Ecodor producten absoluut veilig zijn voor mens en dier.
Ecodor producten irriteren niet, zijn niet giftig, niet vlambaar en zijn biologisch afbreekbaar.
Logo NOTOX

Ecodor producten bevatten geen levende micro-organismen en zijn dus bacterievrij. Bij toepassing hoeven geen speciale behandelingsvoorschriften in acht te worden genomen.
De Ecodor concentraten zijn in principe onbeperkt houdbaar. Pas wanneer het concentraat met water wordt verdund, kan het worden toegepast.

Veiliheidsinformatiebladen (VIB of MSDS) en/of onderzoeksrapporten met betrekking tot de veiligheid van onze producten zijn HIER te bekijken.

Logo Aquasense
Lees meer... [Absoluut veilig]
 
Hoog rendement
stinkenDe effectiviteit van Ecodor producten zijn niet exact aan te geven, omdat het rendement afhankelijk is van talloze geurcomponenten en diverse varianten.

lekker ruiken
Bepalend voor een hoge effectieviteit is in elk geval wel, dat de vernevelde druppeltjes langdurig blijven zweven en met elkaar een groot contactoppervlak vormen. Hierdoor treedt binnen de druppels adsorptie op van de geurmoleculen, waardoor in enkele seconden de geur wordt geneutraliseerd. Een reukvrije omgeving is het resultaat.

Ecodor maakt gebruik van hoogwaardige apparatuur die corrosievrij is, een hoog bedieningsgemak kent en lage onderhoudskosten vereist.

Klik HIER voor een overzicht van enkele uitgevoerde geurmetingen.
Lees meer... [Hoog rendement]
 
Lage investering
De markt biedt een scala van producten om de uitstoot van stank tegen te gaan.
Deze apparaten brengen echter hoge investeringskosten met zich mee, omdat ze berekend zijn op een maximale stank-emissie.


Echter de gemiddelde stank-emissie ligt meestal veel lager.
Ecodor biedt flexibele biologische systemen aan, waarmee ingespeeld kan worden op de schommelingen in de stank-emissie. Dit brengt meerdere voordelen met zich mee.
De systemen zijn naar behoefte instelbaar, kennen lage investeringskosten in aanschaf van apparatuur en pieken in stankemissie kunnen ondervangen worden.

Ons ontgeuringssysteem maakt deel uit van de MIA en VAMIL-lijst (nummer B 4051 geurbestrijdingssysteem), hetgeen betekent dat het systeem versneld afgeschreven kan worden.
Lees meer... [Lage investering]
 
Brede werking
Er bestaan talloze soorten enzymen, die elk voor zich slechts effectief zijn bij de afbraak van een beperkt aantal geurmoleculen. Ecodor heeft de beschikking over verschillende uitgebreide cocktails van enzymen die vele verschillende reacties kunnen

 versnellen.

enzymreactie

 

 

 

 

 

 

Ecodor producten zijn hierdoor zeer breed toepasbaar en bieden daarmee een doeltreffende oplossing voor veel verschillende stankproblemen.

Verdund in water word het Ecodor product verneveld over de geurbron of in het leidingwerk van het afgaskanaal, waardoor veel verschillende organische geurmoleculen door de dampdruppeltjes worden geadsorbeerd.

Lees meer... [Brede werking]
 
Ecodor ontgeuringsinstallaties
Ecodor ontgeuringsproducten worden toegepast via verschillende soorten ontgeuringsinstallaties, afhankelijk van waar het product verneveld dient te worden.

Zo kan bijvoorbeeld bij verneveling worden gekozen voor plaatsing van verstuivers die binnen een gebouw de vloeistof vernevelen.
De gevormde mist zal dan lang blijven bestaan.

foggerfan_animatieVoor gebruik buiten kunnen mistventilatoren worden ingeschakeld die de vloeistof vernevelen en wegblazen over een grote afstand. Elke ontgeuringsinstallatie kan volledig worden geautomatiseerd en gestuurd worden door relatieve vochtigheid, temperatuur van het te reigingen gas of door windrichting.

Verder kunnen aan/uit cycli of bedrijfstijden cycli worden ingesteld. Automatische besturing door een bestaand proces-automatiseringssysteem is ook mogelijk.
Lees meer... [Ecodor ontgeuringsinstallaties]
 
Maak een afspraak
Wij zijn graag partner bij het oplossen van problemen op het gebied van geuroverlast.
In een oriënterend gesprek met u bekijken wij graag de technische haalbaarheid om uw geurprobleem te behandelen met één van de Ecodor producten.
Het is dan tevens mogelijk op kleine schaal een demonstratie te geven, zodat u nog concreter kunt beoordelen wat u van Ecodor kunt verwachten.
Lees meer... [Maak een afspraak]