Ecodor United Kingdom

Geurbestrijding - Inleiding
In onze omgeving zijn altijd geuren aanwezig. Bij te hoge concentraties ervaren wij dit als stank. Er is een tijd geweest waarin geur en stank onvermijdelijk werd gevonden en min of meer als vanzelfsprekend werd geaccepteerd.

Die periode ligt definitief achter ons.
Milieubesef en sociale verantwoordelijkheid hebben ons letterlijk met de neus op de problematiek van geur- en stankoverlast gedrukt.
Los van de discussies wat het verschil is tussen geur en stank, heeft de overheid inmiddels maatregelen genomen die schone, reukloze lucht moeten garanderen.

Vele ondernemingen staan dan ook voor de keuze om voorzieningen te treffen die niet alleen effectief maar ook betaalbaar zijn.