Ecodor United Kingdom

Hoe wij te werk gaan

Om te komen tot een doeltreffende Ecodor ontgeuringsinstallatie bij uw bedrijf werken wij volgens onderstaand stappenplan.Stap 1: Uitvoering buisfolie test
Om te onderzoeken of Ecodor beschikt over een juiste enzymencocktail ter bestrijding van de betreffende geur kan in eerste instantie ter plaatse een buisfolietest worden uitgevoerd om de werking van de enzymen op de geurbron(nen) hedonisch, globaal vast te kunnen stellen.

 

BuisfolietestTevens volgen uit deze test belangrijke parameters om een eerste inschatting te kunnen maken van een uiteindelijke ontgeuringsinstallatie, met aansluitend een overzicht van de bedrijfskosten.

Afhankelijk van de uit de buisfolietest verkregen resultaten kan eventueel een full-scale opstelling worden gedimensioneerd, eventueel gevolgd door het laten uitvoeren van officiële geurmetingen.

De lucht afkomstig van het productieproces wordt in een buisfolie gebracht. In deze buisfolie kan het debiet gemeten worden en kunnen bepaalde contacttijden gecreëerd worden. Door de overdruk en het reduceren van de uitstroomopening van de buisfolie zal de folie opgeblazen worden tot een soort ballon. In het begin van de buisfolie worden een aantal verstuivers geplaatst.
Met deze constructie is het mogelijk dat verschillende producten en verdunningen getest worden en kan er gespeeld worden met de contacttijd. Bovendien kan de geurreductie op deze wijze gemakkelijk vastgesteld worden.

Lees meer... [Stap 1: Uitvoering buisfolie test]
 
Stap 2: Uitvoering full-scale test
Indien gewenst kan, na uitvoering van een buisfolietest en voor aanschaf van een definitieve ontgeuringsinstallatie, middels het uitvoeren van een zogenaamde full-scale test, onderzocht worden of eenzelfde geurreductierendement te behalen valt met bijvoorbeeld de totale hoeveelheid proceslucht.


Full-scale testDe uit de buisfolietest verkregen parameters zoals de ontgeuringsvloeistof verdunning en de contacttijd worden hiertoe geëxtrapoleerd tot een opstelling op 'ware schaal'.
Gedurende deze test kan bijvoorbeeld bijstelling van de verdunning, het aantal verstuivers of de lengte van de contacttijd uit deze test blijken.

Na uitvoering van deze test kan een 'offerte op maat' opgesteld worden van de kosten van de uiteindelijke ontgeuringsinstallatie met een meer gedetaileerd beeld van het verbruik aan ontgeuringsproduct.
Lees meer... [Stap 2: Uitvoering full-scale test]
 
Stap 3: Laten uitvoeren van geurmetingen
Om het geurverwijderingsrendement te bepalen kan een olfactometrische en/of hedonische geurmeting uitgevoerd worden.
Deze metingen worden door onafhankelijke geurmeetbureau's uitgevoerd.


GeurmetingEen deel van het afgas wordt afgezogen en in een geurmonsterzak opgeslagen. Bij warme en vochtige afgassen wordt het afgas verdund in een bekende verhouding met stikstofgas, dat over een koolfilter geleid wordt om eventuele ongewenste vervuiling tegen te gaan.
De monsters van de afgassen worden vervolgens geanalyseerd in een geurlaboratorium.

Om meer te weten te komen hoe geurmetingen in zijn werk gaan, klik dan hier.

Klik hier voor een selectie van uitgevoerde olfacometrische geurmetingen uitgevoerd bij verschillende bedrijfstakken, gebruik makend van het Ecodor ontgeuringssysteem.
Lees meer... [Stap 3: Laten uitvoeren van geurmetingen]