Ecodor United Kingdom

Verstuivers boven slibbufferbakEcodor Hogedruk vernevelsysteem met hogedruk

verstuivers gemonteerd boven slib opvangbak.
Ontgeuringsproduct Ecodor EC250 wordt verneveld om de gedurende het

laden en lossen van het slib in de slibbak de vrijkomende geuren te neutraliseren.