Ecodor United Kingdom

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal door Ecodor gerealiseerde projecten.
Klik hier als u een beknopte referentie lijst als Adobe PDF bestand wilt downloaden. 


Geurbestrijding composteerinrichting
Categorie: Afval/GFT

AVR ComposteerderijLucht vanuit het composteerproces wordt afgezogen en via een aantal biobedden naar de buitenlucht geëmitteerd.
Daar de geuremissie te groot was voor de biobedden kwamen veel stankklachten vanuit de weide omgeving (zie artikel HIER). Na de biobedden is een Ecodor ontgeuringinstallatie als ontgeuringstechniek geïnstalleerd, welke (continu) werd aangeschakeld om het aantal klachten tot een minimum te beperken.

Gekozen is voor twee hogedruk vernevelsystemen met 120 verstuivers, welke in één dag werd geïnstalleerd. Bijna dagelijks was het bedrijf in het nieuws in verband met de stankklachten, na installatie van de Ecodor ontgeuringsinstallatie behoorden te klachten tot het verleden.


 Type instalatie: Hogedruk systeem
Aantal: 120 verstuivers
Datum oplevering: juni 2008
Productverbruik: EC250

AVR Composteerderij AVR Composteerderij
Lees meer... [Geurbestrijding composteerinrichting]
 
Geuroverlast voorkomen nabij tunnelcompostering
Categorie: Afval/GFT

Ontgeuring bij eierverwerkingBij een eier verwerkingsbedrijf worden de eierschalen in twee stuks composteringtunnels gecomposteerd. Elke composteertunnel heeft een luchtdebiet van 10.000 m3/uur. De afgas wordt middels afzuigventilatoren door een gaswasser geleid, welke de ammoniak voor het grootste deel eruit wast. Vervolgens wordt de afgas naar een biobed geleid welke de geur van de afgas behandeld. 3 stuks verstuivers welke een productmengsel water EC250 vernevelen, zijn gemonteerd in een ruimte vóór de biofilter. 8 stuks verstuivers zijn juist boven het biofilter in de biobakruimte gemonteerd. Hierdoor worden eventuele restgeuren welke nog vrijkomen uit de gaswasser en/of biofilter geneutraliseerd.


Type instalatie : 1x lowbudget Persluchtsysteem
Aantal: 3 + 8 verstuivers
Datum oplevering: November 2006
Productverbruik: EC250

Ontgeuring bij eierverwerking Ontgeuring bij eierverwerking Ontgeuring bij eierverwerking
Lees meer... [Geuroverlast voorkomen nabij tunnelcompostering]
 
Geur- en stofbestrijding nabij stortbunker
Categorie: Afval/GFT

Geurbestrijding stortbunkerBij een composteerder worden eierschalen in een bunker gestort waarna verwerking tot compost volgt.
Gedurende deze stort heerste er veel stof- en geuroverlast.
Ter bestrijding van deze overlast zijn twee stuks mistventilatoren aan de kolommen gemonteerd, welke gericht op het stortfront een oplossing Ecodor EC250 met water vernevelen. De installatie kan op afstand, vanuit de controlekamer aan/uit worden geschakeld.
Stof- en geuroverlast worden hierdoor tot een minimum beperkt.


Type instalatie: Mistventilatoren
Aantal: 2 mistventilatoren
Datum oplevering: November 2006
Productverbruik: EC250

Geurbestrijding stortbunker Geurbestrijding stortbunker Geurbestrijding stortbunker
Bekijk filmbekijk film fragment  
Lees meer... [Geur- en stofbestrijding nabij stortbunker]
 
Geur neutraliseren bij mengvoederfabriek
Categorie: Veevoer/Mengvoeder

Geur neutraliseren bij mengvoederfabriekBij de productie van mengvoeder komen productiegeuren vrij (met name vanuit de koeler).
De geuren worden middels 3 schoorstenen afgezogen en naar de buitenlucht afgevoerd. In de 3 schoorstenen wordt middels 36 (2x 12 stuks) verstuivers (3 zones) verdunt product Ecodor EC250 geïnjecteerd welke de uittredende lucht neutraliseren.
De verstuivers kunnen per zone (afgas) automatisch aan/uit geschakeld worden.


 Type instalatie : Persluchtsysteem
Aantal: 3x 12 stuks (36) verstuivers
Datum oplevering: Oktober 2006
Productverbruik: EC250

Geur neutraliseren bij mengvoederfabriek  Geur neutraliseren bij mengvoederfabriek Geur neutraliseren bij mengvoederfabriek
Lees meer... [Geur neutraliseren bij mengvoederfabriek]
 
Geurbestrijding nabij huisdiervoeder fabriek
Categorie: Veevoer/Mengvoeder
Klik hier om te vergrotenTeneinde de geuremissie te bestrijden die vrijkomt bij de productie van huisdiervoer en -snoepjes, word deze behandeld met een productmengsel water : Ecodor EC250, middels ons zgn. Ecodor Odor Control System.
2 stuks low-budget besturingsunits werden hier geplaatst, waarbij 8 stuks persluchtverstuivers de afgas afkomstig van de extruder behandelen en 14 stuks verstuivers de afgas afkomstig van de koeler/droger behandelen.

Type instalatie : 2x lowbudget Persluchtsysteem
Aantal: 8 + 14 verstuivers
Datum oplevering: November 2005
Productverbruik: EC250

Klik hier om te vergroten Klik hier om te vergroten Klik hier om te vergroten
Lees meer... [Geurbestrijding nabij huisdiervoeder fabriek]
 
Composteerinrichting
Categorie: Afval/GFT

Geurhinder composteerinrichtingLucht vanuit een opslagloods met compost wordt afgezogen en via gaswassers en biobedden naar de buitenlucht geëmitteerd. Na de biobedden is een Ecodor ontgeuringsinstallatie als nageschakelde ontgeuringstechniek geïnstalleerd, welke aan/uit wordt geschakeld als dit vanwege te hoge geuremissies uit de biofilters in combinatie met een ongunstige windrichting nodig wordt geacht. Gekozen is voor één hogedruk vernevelsysteem met 64 verstuivers.


Type instalatie: Hogedruk systeem
Aantal: 64 verstuivers
Datum oplevering: Maart 2000
Productverbruik: EC250

Geurhinder composteerinrichting Geurhinder composteerinrichting Geurhinder composteerinrichting
Lees meer... [Composteerinrichting]
 
Ontgeuring nabij opslag bedrijfsafval
Categorie: Afval/GFT
Klik hier om te vergrotenBij een afvalverwerker van bedrijfsafval treden vanuit de opslagloods naar de nabije omgeving en voor de werknemers geregeld hinderlijke geuren op. Ter bestrijding van deze geuren werden 1 lowbudget vernevelinstallatie geplaatst met 2x 4 stuks persluchtverstuivers welke boven de twee overheaddeuren werden gehangen, om de uittredende geuren te neutraliseren.
Nabij de lopende band van de shredder werden 5 verstuivers geplaatst om ook de hierbij vrijkomende geuren te neutraliseren.


Klik op een foto om deze te vergroten
Type instalatie : 1x Persluchtsysteem
Aantal: 13 verstuivers
Datum oplevering: Januari 2005
Productverbruik: EC250
Klik hier om te vergrotenjpg Klik hier om te vergroten Klik hier om te vergroten 
 Bekijk filmbekijk film fragment 

Lees meer... [Ontgeuring nabij opslag bedrijfsafval]
 
Geurbestrijding bij opslag bouw en sloopafval
Categorie: Afval/GFT
klik hier om te vergrotenGedurende het sorteren/zeven van bouw- en sloopafval in de buitenlucht komt veel stof met een typische huisvuilgeur vrij.
Om geuroverlast van omwonenden tot een minimum te beperken is een mobiele Ecodor ontgeuringsunit nabij de zeef geplaatst welke deze vrijkomende geuren neutraliseren tot een acceptabel niveau, 2 stuks mistventilatoren dragen hier zorg voor welke een mengsel ontgeuringsproduct EC250 vernevelen.
De unit is gemakkelijk met een shovel of (vork)heftruck te verplaatsen.


Klik hier om te vergroten
Type instalatie: Mistventilatoren
Aantal: 2 mistventilatoren
Datum oplevering: September 2004
Productverbruik: EC250

Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten Klik hier om te vergroten
Lees meer... [Geurbestrijding bij opslag bouw en sloopafval]
 
Geurbestrijding bij restaurant
Categorie: Food
klik hier om te vergrotenDe bakdampen welke vrijkomen gedurende het braden van kippen op een houtskoolvuur bij een ‘kippen’restaurant, worden met een afzuigkap via het dak van het restaurant naar de omgeving geëmitteerd. Daar het restaurant is gelegen in het centrum van de stad omringd door flats/woningen, waren er veel klachten van omwonenden over geuroverlast.
Ecodor installeerde hier een lowbudget ontgeuringsinstallatie voorzien van 4 stuks persluchtverstuivers welke de uittredende lucht met ontgeuringsproduct EC250 neutraliseert.


Klik hier om te vergroten
Type instalatie : Persluchtsysteem
Aantal: 4 verstuivers
Datum oplevering: September 2004
Productverbruik: EC250

 Klik hier om te vergrotenKlik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten
Lees meer... [Geurbestrijding bij restaurant]
 
Stofbestrijding bij GFT composteerinrichting
Categorie: Afval/GFT

Klik hier om te vergrotenIn de sorteerhal, de hal waar het GFT wordt ontdaan van plastic en metaal restafval heerst veel stofoverlast.
Door middel van plaatsing van 7 stuks persluchtgeassisteerde verstuivers wordt de stofoverlast tot een minimum beperkt. Tevens werd een doseerpomp geplaatst welke Ecodor EC250 naar de verstuivers transporteert waardoor ook direct de uittredende geur wordt geneutraliseerd.Klik hier om te vergroten


Type instalatie: Persluchtsysteem
Aantal: 7 verstuivers
Datum oplevering: Augustus 2004
Productverbruik: EC250

Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten  Klik hier om te vergroten 
Bekijk filmbekijk film fragment Bekijk filmbekijk film fragment
Lees meer... [Stofbestrijding bij GFT composteerinrichting]
 
«StartVorige12345volgendeEinde»

Pagina 1 van 5