Ecodor United Kingdom

Composteerinrichting
Categorie: Afval/GFT

Geurhinder composteerinrichtingLucht vanuit een opslagloods met compost wordt afgezogen en via gaswassers en biobedden naar de buitenlucht geëmitteerd. Na de biobedden is een Ecodor ontgeuringsinstallatie als nageschakelde ontgeuringstechniek geïnstalleerd, welke aan/uit wordt geschakeld als dit vanwege te hoge geuremissies uit de biofilters in combinatie met een ongunstige windrichting nodig wordt geacht. Gekozen is voor één hogedruk vernevelsysteem met 64 verstuivers.


Type instalatie: Hogedruk systeem
Aantal: 64 verstuivers
Datum oplevering: Maart 2000
Productverbruik: EC250

Geurhinder composteerinrichting Geurhinder composteerinrichting Geurhinder composteerinrichting